Established:1983
Rayat Shikshan Sanstha's

Karmaveer Bhaurao Patil Polytechnic, Satara

At-Panmalewadi, Post-Varye, Satara